Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 28 2020

Weroniikaa
10:37
Weroniikaa
10:36
Weroniikaa
10:34
5797 ab17 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaiansha iansha

July 10 2019

Weroniikaa
11:51
Weroniikaa
11:50
Weroniikaa
11:50
Weroniikaa
11:43
Mówią, że miłość mnoży się, a nie dzieli. Ale czy na pewno?

May 20 2019

16:58
Weroniikaa
16:57
Zignoruj oczekiwania innych. To przez to nie wiesz, gdzie iść. 
Reposted fromzoi zoi viaiansha iansha
Weroniikaa
16:56
0033 feaf 500
Weroniikaa
16:55
Nie chciałem spotykać żadnego starego znajomego. Takie spotkania są jeszcze gorsze od pogrzebów. To największa tortura - próba znalezienia kogoś, kogo kiedyś się znało, w obcej, nagle pojawiającej się zupełnie znikąd osobie, w prostych, uśmiechniętych zdaniach, udawanie kogoś, kim było się kilkanaście lat temu, wyłącznie po to, aby osiągnąć jakikolwiek pułap porozumienia. Ludzie znikają nawzajem ze swojego życia. Tak ma być. To naturalne. Z jakiegoś powodu się skasowaliśmy, więc teraz nie udawajmy, że się znamy, rozumiemy i mieszkamy na tym samym świecie, że mówimy tym samym językiem.
— Jakub Żulczyk
Weroniikaa
16:54
7694 aef7 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viawonderwall wonderwall
Weroniikaa
16:54
Jeśli ktoś nie reaguje na twoje uczucie, odpuszczaj. Nie proś, nie pytaj, nie walcz. Tak często nie widzimy, że nie powinniśmy iść dalej.
Reposted fromLadyKamikaZe LadyKamikaZe viawonderwall wonderwall
Weroniikaa
16:53
9272 9f57
Reposted fromRowena Rowena viawonderwall wonderwall
Weroniikaa
16:52
5313 e5f4 500
Weroniikaa
16:52
Chcę do Ciebie.
Nic więcej.
Chcę usiąść i słuchać, być blisko.
Chcę do Ciebie.
Nic więcej.
To dużo i mało, i wszystko.
— Sambor Dudziński
Weroniikaa
16:51
5939 b726 500
Reposted fromerq erq viaiansha iansha
Weroniikaa
16:51
4606 3aca 500
Reposted fromsoftboi softboi viaiansha iansha
Weroniikaa
16:22
Zbliża się Dzień Matki. A ja mam blizny tam, gdzie inni mamę.
— pierwiastki.com
Reposted bycytatygriberevlyncheshire-wolf

February 28 2019

Weroniikaa
13:31
4743 3103
Reposted fromkarahippie karahippie viawonderwall wonderwall
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl