Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 01 2020

Weroniikaa
13:35
9305 a340
Reposted fromrol rol viaabsolutelyfuckingnot absolutelyfuckingnot
Weroniikaa
13:35
Sponsored post
soup-sponsored
20:53
Reposted byLegendaryy Legendaryy
Weroniikaa
13:34
7570 7c35 500
Reposted fromsunkwiatek sunkwiatek viaiansha iansha
Weroniikaa
13:31
Weroniikaa
13:30
8759 940d 500
Pamiętam, że z Wyborczej i że są to słowa Teresy Torańskiej.
Weroniikaa
13:29

May 10 2020

Weroniikaa
09:49
5146 6a76
Reposted fromtutajjula tutajjula viawolalabym wolalabym
Weroniikaa
09:47
2884 1293 500
Kraków
Weroniikaa
09:45
Dla mnie wyznacznikiem pewnego pułapu, jakości czy klasy sztuki jest moment, w którym czytając, oglądając czy słuchając czegoś, mam dojmujące i jaskrawe uczucie, że ktoś sformułował coś, co przeżyłem albo o czym pomyślałem. Sformułował dokładnie tak samo, tylko przy pomocy lepszego zdania, piękniejszego układu plastycznego albo lepszej kompozycji dźwięków, niż ja sobie kiedykolwiek mogłem wyobrazić. Bywa, że na chwileczkę dał mi poczucie piękna czy szczęścia. Jeżeli to znajduję w literaturze, to jest to dla mnie wielka literatura, jeżeli w kinie, to jest to dla mnie wielkie kino. Kiedy czytasz wielką literaturę, to na którejś stronie znajdujesz zdanie, które – wydaje Ci się – kiedyś sama powiedziałaś albo usłyszałaś. To jest opis albo obraz, który Ciebie głęboko dotyczy, głęboko dotyka i jest Twoim obrazem. Na tym polega wielka literatura. Co chwila odnajdujesz siebie albo kogoś zupełnie innego wprawdzie, ale myślącego tak jak Ty, widzącego to, co Ty kiedyś zobaczyłaś. Na tym polega wielka literatura, na tym samym wielkie kino. 
Na chwileczkę znajdujesz tam siebie.
— Krzysztof Kieślowski
Weroniikaa
09:43
9434 e840 500
Reposted fromambiente ambiente viawolalabym wolalabym
Weroniikaa
09:41
6743 3051 500
Reposted fromcatshitposting catshitposting viawolalabym wolalabym
Weroniikaa
09:39
1181 37fa
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawolalabym wolalabym
Weroniikaa
09:39
Można by przypuszczać, że cierpię na swoiste rozdwojenie jaźni. Inna jestem wobec miłych mi ludzi, a zupełnie inna, kiedy zostaje sama ze sobą. Ponura, obolała, z pretensjami do siebie.
— Wisława Szymborska

January 28 2020

Weroniikaa
10:37
Weroniikaa
10:36
Weroniikaa
10:34
5797 ab17 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaiansha iansha

July 10 2019

Weroniikaa
11:51
Weroniikaa
11:50
Weroniikaa
11:50
Weroniikaa
11:43
Mówią, że miłość mnoży się, a nie dzieli. Ale czy na pewno?
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...