Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 11 2018

Weroniikaa
12:40
9584 f868
Reposted froma-antimatter a-antimatter viadobby dobby
Weroniikaa
12:39
Ja się czuję bardzo bezpiecznie, jak jestem sam. Najwięcej. Bardzo mi jest dobrze ze sobą samemu. Ja od razu powiem temu, który mnie odkryje, żeby się na mnie nie gniewał, jak sobie będę odchodził trochę co jakiś czas.
— Edward Stachura, Opowiadania
Weroniikaa
12:38
5634 f557 500
Kaja Kowalewska - "Chaos i inne piętra"
Weroniikaa
12:38
Co ma przeminąć, to przeminie. A co ma zranić do krwi zrani.
— M. Bajor
Reposted fromefekt-placebo efekt-placebo viadobby dobby
Weroniikaa
12:37
3531 ea3a
Weroniikaa
12:35
Chciałabym wyjąć serce spod żeber
i połknąć z nim cały mój lęk.
— Peszek
Reposted fromkwiatywewlosach- kwiatywewlosach-

February 04 2018

Weroniikaa
19:51
BEZSENNE NOCE, SENNE PORANKI.
— Leśmian
Reposted frompoppyseed poppyseed viawonderwall wonderwall
Weroniikaa
19:25
Hello darkness, my old friend...
Reposted byaugustus augustus
Weroniikaa
19:24
Czasem płaczę,
bo chce mi się płakać,
wtedy czuję, że
uchodzi ze mnie zło.
— Dżem, "Mała aleja róż"
Reposted fromcudoku cudoku

February 02 2018

Weroniikaa
19:21
Weroniikaa
19:20
To był długi tydzień. Już w środę wydawało mi się, że nie dożyję soboty.
— Stephenie Meyer
Weroniikaa
19:19
Weroniikaa
19:18
Weroniikaa
19:16
3244 13e1
Weroniikaa
19:16

January 24 2018

Weroniikaa
18:11
Reposted fromczasnazupe czasnazupe
Weroniikaa
17:53
Każdy skrywa w głębi duszy swoje prywatne ruchome piaski, w których czasem tonie.
— R.Brett "Bóg nigdy nie mruga"
Reposted fromwwannie wwannie viawonderwall wonderwall
Weroniikaa
17:45
2697 6599
Reposted frommasters masters viadobby dobby

January 22 2018

Weroniikaa
18:01
Reposted frombluuu bluuu viaxnothumanalall xnothumanalall

January 08 2018

Weroniikaa
17:30
7841 fcdc
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viasoSad soSad
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl