Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 26 2017

Weroniikaa
20:52
"Albo go kocha, albo się uparła.

Na dobre, na niedobre i na litość boską. "
— Wisława Szymborska
Reposted fromjdeg jdeg viainaccessible inaccessible

May 23 2017

21:07
2567 0f01
Reposted fromstrumienpola strumienpola viabezsenna bezsenna
Weroniikaa
21:07
4878 7e69 500
- Photo by psychiczneblizny.soup.io
Weroniikaa
21:05
To, co dobre, każe na siebie czekać.
— 'Cień Wiatru" Carlos Ruiz Zafon
Reposted fromravena00 ravena00 viawonderwall wonderwall
Weroniikaa
21:04
1999 b8fe 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viawonderwall wonderwall

May 22 2017

Weroniikaa
19:53
Weroniikaa
19:52
Jest taki moment, w którym zaczynasz widzieć trochę inne rzeczy, trochę więcej.
— Jakub Żulczyk "Radio Armageddon"
Weroniikaa
19:51
0916 cf25
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaalcohoolic alcohoolic
Weroniikaa
19:46
Wiosna w połowie więc plany na maj:
1. Kupić wazon.
2. Zerwać bez.
3. Wstawić bez w wazon.
4. Patrzeć.

Niczego więcej od siebie nie wymagać.
— piękny miesiąc fali samobójstw nadchodzi, przewidywana śrenia temperatura 15°, jedenaście dni ze słońcem i deszcz
Reposted fromrawwwr rawwwr viakwiatywewlosach- kwiatywewlosach-

May 14 2017

Weroniikaa
11:54
0625 dc58 500
Reposted fromwezuwia wezuwia viailovegreen ilovegreen
Weroniikaa
11:52
Reposted fromsilence89 silence89 viahavingdreams havingdreams

May 13 2017

Weroniikaa
18:06
4521 c334 500
Reposted frompiehus piehus viapuszkamileny puszkamileny
18:04
5511 69f6
Reposted fromidiod idiod viainnocencja innocencja
Weroniikaa
18:02
6488 7b58
Weroniikaa
18:01

May 12 2017

Weroniikaa
21:25
7404 35d4
Reposted fromHesperus Hesperus viawolalabym wolalabym
Weroniikaa
21:21

Na końcu będziemy pamiętać nie słowa naszych wrogów, ale milczenie naszych przyjaciół.

— Martin Luther King
Reposted fromxalchemic xalchemic viawonderwall wonderwall

May 05 2017

Weroniikaa
20:45
3304 89d2
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viawolalabym wolalabym
Weroniikaa
20:44
Fenomen, który obserwowałem nieraz zarówno w życiu zawodowym, jak i towarzyskim, polega na tym, że gdy człowiek poznaje jednocześnie większą grupę osób, natychmiast wie - jakby za sprawą nadprzyrodzonego instynktu - z kim będzie chętnie rozmawiał, a kogo lepiej unikać.
— Sophie Hannah
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawolalabym wolalabym

May 04 2017

Weroniikaa
20:07
9261 b6ce 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viajustinne justinne
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl