Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 17 2017

Weroniikaa
10:42
1281 bcd0 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viacrystalline crystalline
Weroniikaa
10:40
3519 6776
Reposted fromodnowa odnowa viawonderwall wonderwall
Weroniikaa
10:39

September 16 2017

Weroniikaa
11:11

Nie opłacało się ufać ludziom. To była dla nich za wysoka poprzeczka.

— Charles Bukowski
Weroniikaa
11:08
Myślę, że moją słabością jest ograniczona wiara w siebie. Wyniosłam to jeszcze z mojego dzieciństwa. To powoduje, że bardzo często porównuję się do innych. Nadal. Myślę, że moją słabością jest również to, że zbyt często uzależniam moje szczęście, moje poczucie szczęścia, jak i poczucie własnej wartości od innych ludzi, od ich obecności w moim życiu. To brazylijskie "saudade", kiedy się tęskni niewiadomo w ogóle za czym, to mam od dziecka - tego się nie pozbędę prawdopodobnie. Czytałam Twój tekst, że właściwie tak naprawdę ta miłość jest przereklamowana,  że wcale nie jest tym absolutnym warunkiem, który musi być spełniony, żebyśmy byli szczęśliwi. I ja bym chciała mieć taką świadomość jak Ty. Jeszcze jej nie mam. Bardzo mi to przeszkadza, ponieważ kiedy nie mam miłości w życiu, jestem bardzo nieszczęśliwa. I to uważam też za moją słabość, bo tak naprawdę w pierwszej kolejności powinnam mieć tę miłość dla siebie samej.
— Kayah w rozmowie z Pauliną Młynarską - "Lustro": odc. 3, seria 3

September 11 2017

Weroniikaa
17:00
1838 e0ac
Reposted fromsoSad soSad
Weroniikaa
16:56
Weroniikaa
16:55
2442 ba02 500
16:54
7110 098c 500
Reposted fromdziecko dziecko viawonderwall wonderwall
Weroniikaa
16:54
Weroniikaa
16:53
1817 93b0
Reposted fromlove-autumn love-autumn viawonderwall wonderwall
Weroniikaa
16:41
Lubimy wspominać, rozpamiętywać, dzielić włos na czworo. „Dlaczego mi się to przytrafiło?” Po prostu przytrafiło, chuj wie dlaczego, tego nie zmienisz. „Co pomyślą o mnie inni?” Inni o tobie nie myślą. 
— Pokolenie Ikea

September 02 2017

17:30
5225 be0a

introvertunites:

If you’re an introvert, follow us @introvertunites

Weroniikaa
17:30
Picie wódki to jest wprowadzanie elementu baśniowego do rzeczywistości.
— Jan Himilsbach
17:28
Weroniikaa
15:44

Zapytała mnie kiedyś
Kto jest moim ulubionym
Poetą
I ja odpowiedziałem że

Bóg

Ona się zaśmiała 

I grała dalej 

I zapytała mnie
Która z jego 
Prac jest moją
Ulubioną
I ja odpowiedziałem że

Ona 
Weroniikaa
15:44
0130 2759
15:42
8834 54ee 500
Reposted fromamatore amatore viawonderwall wonderwall
Weroniikaa
15:41
5147 351f 500
15:40
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl